Zvanični kurs Evra za dan 29.09.20. :: 117.5792 rsd

Advokati poskupljuju, nema odbrane bez 1.000 evra

Objavljeno: 10.08.2012


Vesti izvor: Kamatica, Politika

Umesto dosadašnjih 10.500 dinara za odbranu okrivljenog kome preti kazna do tri godine zatvora, advokati u Srbiji naplatiće 16.500 dinara, i to za svaki izlazak na sud i svaku drugu procesnu radnju u krivičnom postupku, ukoliko bude usvojen predlog nove tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Advokatska tarifa određena je poenima, a vrednost jednog poena je 30 dinara.

Osnovica za obračun nagrade u krivičnom postupku određuje se na osnovu visine zaprećene kazne za krivično delo klijenta. Tako za dela za koja je predviđena kazna do tri godine zatvora, advokatu će za svaku procesnu radnju kojoj je prisustvovao pripasti 550 poena, po predlogu nove tarife.

Ako je klijentu zaprećena kazna od tri do pet godina, advokat bi po predloženoj tarifi naplatio 750 poena, a to je 22.500 dinara, umesto 18.000 po sada važećoj tarifi. Razlike su veće kada su u pitanju teža krivična dela, pa će oni kojima zakon preti sa više od 10 godina zatvora morati da plate 60.000 dinara za svaku procesnu radnju, umesto sadašnjih 39.000.

Za svaki razgovor sa okrivljenim koji je priveden advokatu bi pripalo 50 odsto nagrade utvrđene novom tarifom, dakle 30.000 dinara kada brane okrivljene za teža krivična dela.

Advokatu bi sledovala i polovina tarife u slučaju odlaganja glavnog pretresa ili bilo koje procesne radnje zbog koje je došao u sud. Međutim, pored nagrade za odbranu, advokat će naplatiti i još po 50 poena (1.500 dinara) za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana, piše u predlogu.

Dakle, u slučaju da glavni pretres traje četiri sata, klijent mora da izdvoji još 6.000 dinara povrh one nagrade za odbranu, koja raste sa težinom krivičnog dela.

Povećan je broj poena i za parnične postupke. Prema sada važećoj tarifi, podnošenje tužbe u radnom sporu košta 9.000 dinara, a po novom predlogu bilo bi 16.500. Žalba sada košta 18.000, a bila bi 33.000.

Advokati mogu, ali ne moraju, naplatiti klijentima satnicu za razgovor u kancelariji, što bi moralo biti ugovoreno u pisanoj formi, a ta satnica ne može biti manja od 150 poena za svaki započeti sat, piše u predlogu nove tarife.

Osim precizno utvrđenog broja poena za pojedine radnje, predviđeno je da advokati mogu da ugovore i rad na procenat ako je u pitanju sastavljanje izjava volja, a to su ugovori, isprave i zaveštanja (testamenti), kao i u imovinsko-pravnim predmetima.

Moguć je i ugovor sa strankom o paušalnoj nagradi ukoliko advokat pruža kontinuiranu pravnu pomoć, kao i ugovori kojima bi se dogovarale manje i veće nagrade od onih koje su propisane tarifom.

Međutim, ograničeno je da nagrada ne sme biti manja od polovine propisanog iznosa, ali ni veća od trostrukog iznosa propisane nagrade, sa izuzetkom krivičnih stvari, u kojima advokat može ugovoriti sa klijentom i petostruki iznos nagrade propisane tarifom. 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana