Indikativni kurs Evra na dan 01.10.20. :: 117.5783 rsd

Umesto Šoškića na čelo NBS može i političar

Objavljeno: 01.08.2012


Vesti izvor: Kamatica, RTV, Tanjug

Predlog izmena Zakona o Narodnoj banci Srbije, kojim je predviđeno da funkcionere centralne banke, uključujući guvernera, bira Skupština Srbije, stigao je u parlament.

U predlogu zakona se navodi da će guverner, viceguverneri, direktor nove Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama i članovi Saveta NBS biti izabrani u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, a da će postojeći obavljati funkciju do izbora novih funkcionera.

Iz Zakona o NBS je izbačena odredba da guverner ne može biti funkcioner političke organizacije.

U obrazloženju zakona, koji je kao predlagač podnela grupa od 105 poslanika, istaknuto je da se izmenama zakona "ne dira u samostalnost i nezavisnost centralne banke", a da su izmene usmerene na to da se poveća nadzor Narodne skupštine nad NBS u skladu sa ustavnim odredbama.

Ključne novine koje donosi ovaj Predlog zakona su vraćanje nadzorne funkcije Narodnoj skupštini, izbor svih funkcionera NBS u parlamentu, proširivanje nadležnosti Saveta NBS, te ograničavanje ovlašćenja guvernera i Izvršnog odbora.

Novine su takođe i obrazovanje Uprave za nadzor finansijskih institucija u okviru NBS, izmena mandata članova saveta, ograničenje naknade po prestanku funkcije, preciziranje zabrane kreditiranja države, regulisanje interne revizije, propisivanje prekršaja i zaštitnih mera za nepoštovanje zabrana.

Takođe, cilj korekcija je, kako je navedeno, i poboljšanje prudencione i kontrole poslovanja finansijskih institucija od strane Narodne banke, povećanje odgovornosti organa Narodne banke, delimično ograničenje i preciziranje ovlašćenja guvernera i Izvršnog odbora NBS.

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku "usled okolnosti koje nisu mogle unapred da se predvide".

Naročito opravdani razlozi zbog kojih se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku su u potrebi da se poslovanje NBS u najkraćem roku uskladi sa ustavnim odredbama, kao i da se što pre obezbedi nesmetano funkcionisanje organa NBS.

Predviđa se obrazovanje posebne organizacije - Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, koja treba da obezbedi veću nezavisnost u nadzoru i kontroli NBS nad bankama i drugim finansijskim institucijama.

Kako je objašnjeno, taj model odvajanja monetarne od nadzorne funkcije u okviru centralne banke odgovara modelu irske centralne banke i na taj način obezbediće se bolja kontrola boniteta, finansijskih izveštaja i poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija i bolja zaštita korisnika finansijskih usluga.

Direktora Uprave za nadzor bira skupština na predlog Odbora za finansije i on je pored guvernera i viceguvernera član Izvršnog odbora.

Utvrđivanje i donošenje strategije upravljanja deviznim rezervama odvaja se od vođenja politike deviznih rezervi. Jer, je kako se navodi, potrebno da umesto Izvršnog odbora, Savet NBS donosi strategiju upravljanja deviznim rezervama kao poseban dokument u okviru kojeg će se kretati politika koju utvrđuje i vodi Izvršni odbor.

Mandat člana saveta traje pet godina uz mogućnost ponovnog izbora, umesto dosadašnjih šest.

Proširuje se nadležnost i ovlašćenja Saveta NBS. U nadležnost saveta preneto je da na predlog Izvršnog odbora donosi strategiju upravljanja deviznim rezervama, odlučuje o članstvu u međunarodnoj finansijskoj organizaciji i instituciji, bira rukovodioca u organizacionoj jedinici za poslove interne revizije.

Precizira se funkcija NBS u vezi sa platnim prometom jer je, kako se navodi, potrebno da centralna banka ima obavezu i mora da interveniše prilikom nezakonitog poslovanja banaka sa inostranstvom.

Predviđeno je da Narodna skupština potvrđuje Statut NBS, jer se mnoga važna pitanja tim dokumentom regulišu, što nije samo od značaja za unutrašnju organizaciju i rad centralne banke.

Menja se način izbora spoljnog revizora. Funkcija spoljne revizije je zapravo najvažnija u kontroli rada centralne banke, zato je važno da spoljnog revizora imenuje Savet uz učešće predstavnika Odbora za finansije, navedeno je u predlogu.

Zadržano je rešenje da se izbor revizora vrši u postupku javne nabavke, ali je određeno da komisiju čine dva člana Saveta, član Odbora za finansije i službenik za javne nabavke zaposlen u NBS. Članove komisije za nabavku imenuje Odbor za finansije.

Uređuje se i unutrašnja revizija, a predviđeno je da u cilju bolje kontrole rada uprave Narodne banke, rukovodioca Interne revizije bira Savet na osnovu sprovedenog javnog konkursa, kao i da Savet usvaja plan revizije, a da se revizija može izvršiti i na zahtev Izvršnog odbora, guvernera ili direktora Uprave za nadzor.

Ðelić: Izmene zakona korak unazad za Srbiju

Funkcioner Demokratske stranke i poslanik te stranke u Skupštini Srbije Božidar Ðelić izjavio je danas da su predložene izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije "politički pamflet, čiji je cilj politička smena guvernera (Dejana) Šoškića i viceguvernera koji nisu po volji novom režimu".

Predložene izmene predstavljaju "veliki korak unazad za Srbiju" i mogu ugroziti stanje deviznih rezervi, kao i kreditni rejting naše zemlje, ocenio je Ðelić.

On smatra da su izmene "antievropskog karaktera" i tvrdi da "treba očekivati reakciju EU, kao i Evropske centralne banke".

- Jedini cilj tih izmena je da se NBS stavi pod kontrolu, suprotno onome što je njena pozicija u našem ustavu - ocenio je on.

Prema rečima Ðelića, sužavaju se prava guvernera i Saveta NBS, a kao primer on navodi uvođenje funkcije direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, koji bi trebalo da ima stručnu ulogu, a biće direktno izabran u skupštini "pod kontrolom političara, a ne na predlog guvernera ka Savetu NBS, kao što je to bio slučaj ranije".

- Posle političke seče službenika prošle nedelje, ovo je drugi korak u politizaciji celog našeg sistema. Veoma smo daleko od departizacije, jer kako inače videti dolazak na čelo NBS, kandidatkinje za mesto premijera stranke na vlasti Jorgovanke Tabaković - rekao je Ðelić.

Predlog izmena Zakona o NBS, kojim je predviđeno da funkcionere centralne banke, uključujući guvernera, bira Skupština Srbije, stigao je u parlament, a predlagač je grupa od 105 poslanika.27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana