EUR 117,59 USD 104,24 CHF 110,61

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 09.07.20. :: 117.5801 rsd

Dinar hvale, evro čuvaju

Objavljeno: 23.04.2012


Vesti izvor: Kamatica, Politika

U trenutku kada su premijer Mirko Cvetković i guverner Dejan Šoškić početkom ovog meseca potpisali Memorandum o dinarizaciji, više od 70 odsto ukupnih plasmana privredi i građanima odobreno je u evrima, bezmalo 80 odsto štenje bilo je u devizama, a svega 14,4 odsto državnog duga u nacionalnoj valuti.

Iako je o efektima ovog dokumenta rano govoriti i u vladi i u Narodnoj banci Srbije veruju da on neće ostati samo mrtvo slovo na papiru. Guverner Dejan Šoškić nedavno je, komentarišući efekte potpisanog memoranduma, istakao kako je skepticizam stručne javnosti „preuranjen”.

Memorandum je, kaže, prvi korak koji treba da vodi ka tome da čitava država što je moguće više promoviše korišćenje domaće valute. Rezultati tog procesa biće postepeni i ne treba ih očekivati „preko noći”, već treba biti uporan i dosledan na svim nivoima, u svim državnim telima, u finansijskom sistemu Srbije i postepeno kod svih građana, uveren je guverner. On očekuje da će taj dogovor poštovati sve buduće vlade i državni organi.

U Ministarstvu finansija takođe ističu kako je rano za davanje ocena, ali napominju da stalno uvećavaju učešće dugoročnog dinarskog finansiranja u zaduženju države.

– Prošle godine smo prvi put emitovali trogodišnje dinarske zapise, a ove godine prvi put petogodišnje. Nastavićemo da podržavamo proces dinarizacije – kažu u Ministarstvu finansija.

Na šta su se svojim potpisima na Memorandumu obavezali guverner i premijer? Kako se navodi u ovom dokumentu, Narodna banka i vlada redovno će pratiti i analizirati kretanje stepena dinarizacije. Centralna banka to već čini objavljivanjem redovnih tromesečnih izveštaja.

- Narodna banka i vlada saglasne su da se stepen dinarizacije finansijskog sistema meri učešćem dinarskih kredita u ukupnim kreditima - piše u ovom dokumentu. Kao dodatni kriterijumi za merenje stepena dinarizacije može se koristiti: učešće dinarske štednje, kao i njena struktura ročnosti. Osim Narodne banke, predviđeno je da i Vlada Republike Srbije odigra ključnu ulogu u procesu dinarizacije srpske privrede. Tako će se kvartalno pratiti i valutna struktura državnog duga, kao i dinarske hartije od vrednosti koje emituje država.

- Vlada će podršku dinarizaciji naročito pružati daljim nastojanjem da se poveća udeo čisto dinarskog duga u ukupnom javnom dugu - navodi se u Memorandumu. Eventualno novo subvencionisanje kredita biće moguće samo ako su zajmovi u dinarima. Izvršna vlast se obavezala i da će stimulativnom poreskom politikom podsticati dinarsku štednju.

– Republika Srbija favorizovaće zaduživanje u dinarima koje ne sadrži nikakav oblik valutne klauzule, kada aktuelni tržišni i ukupni makroekonomski uslovi to dozvoljavaju. Ovo obuhvata uticaj na aktivnosti lokalnih samouprava i javnih preduzeća. Ako se Republika Srbija, lokalne samouprave i javna preduzeća zadužuju u stranoj valuti trudiće se da, kada je to moguće i ekonomski opravdano, koriste instrumente zaštite od deviznog rizika. Unapređenjem regulatornog okruženja, Republika Srbija podržaće zaduživanje lokalne samouprave izdavanjem municipalnih obveznica u dinarima.

Republika Srbija će za finansiranje budžetskih potreba izraditi i sprovoditi srednjoročnu strategiju upravljanja javnim dugom – piše u ovom dokumentu.

I Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisana je obaveza banke da kredit klijentu ponudi prvenstveno u dinarima, a tek na njegov zahtev je dužna da mu omogući da uslugu ugovori u dinarskoj protivvrednosti strane valute. Ako se zajam ugovori u dinarskoj protivvrednosti strane valute, odnosno u stranoj valuti – banka je dužna da klijentu ukaže na rizike koje preuzima u tom slučaju. 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana

Prosečna ocena: 4.18

ostavite komentar