EUR 117,55 USD 108,91 CHF 110,75

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 20.02.20. :: 117.5559 rsd

Tekst objavljen: 18.11.2013 14:59        


Kad kupujete putem interneta, ili naručite telefonom, ili nakon održane prezentacije proizvoda izvan poslovnih prostorija trgovca, znači da ste sa trgovcem zaključili ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija. Ako se odlućite za ovakav vid kupovine treba da znate nekoliko stvari.

Šta treba znati ako kupujete robu na daljinu

Kada ne možete jednostrano raskinuti ovakvu kupovinu?

- U slučaju ugovora o pružanju usluga, ako je uz vašu izričitu saglasnost trgovac započeo pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid.

Dobili ste nešto što uopšte niste poručili?

Zakonom je zabranjeno da se smatra da ste prihvatili poštom ili telefonskim putem ponude različite robe ili pružanja nekih usluga, iako niste ništa naručili, ili ako se niste izjasnili o eventualno dostavljenoj robi na vašu adresu ili možda učinjenoj usluzi, samo zato što ste ćutali. Zabranjeno je da to trgovac čini sa zahtevom za plaćanje. Po zakonu se smatra da vam je učinjen bezuslovni poklon u svrhu oglašavanja.
- Kod prodaje robe ili pružanja usluge čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može uticati.

- Kod zapečaćenjih audio i video snimaka ili računarskog softvera, ako ste isporučenu robu otpečatili.

- U slučaju ugovora o igrama na sreću.

- Kod osiguranja putnika ili prtljaga ili drugih ugovora o kratkoročnom osiguranju koji se zaključuju na period kraći od mesec dana.

- Ukoliko je u pitanju finansijska usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu

- Kao i kod ugovora koji je u celosti izvršen uz izričitu vašu saglasnost

Zakonske obaveze trgovca

- Da vas pre kupovine, na jasan i razumljiv način obavesti o uslovima za jednostrani raskid ugovora i postupku u kome možete da ostvarite to pravo, o svojoj adresi, kodeksu ponašanja koji obavezuje trgovca, o ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi, o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

- Da vam preda obrazac za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija.

- Da u roku od 30 dana od dan zaključenja ugovora, postupi po porudžbenici, osim ako nešto drugo nije ugovoreno.

- Da od vas ne sme zahtevati plaćanje unapred, a ukoliko nije moguće da izvrši ugovoreno, dužan je da vas bez odlaganja obavesti.


Kako da raskinete kupovinu koju ste obavili?

- U roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, imate pravo na jednostrani raskid bez navođenja razloga.

- Ukoliko je u pitanju ugovor o osiguranju života na daljinu, onda možete da bez navođenja razloga, u roku od 30 dana, jednostrano raskine ugovor.

- Ako vas trgovac nije obavestio o ovom pravu, onda možete da raskinete ugovor u svako doba.

- Vi snosite troškove vraćanja proizvoda

Trgovac je dužan da vam vrati, bez odlaganja, iznos koji ste platili po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu. Izjavu o jednostranom raskidu možete podneti; u pisanoj formi, na trajnom nosaču zapisa, obrasca na internet starnici u elektronskom obliku, i dokaz da ste to uradili.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
zaštita potrošača prava potrošača potrošači kupovina

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana