EUR 119,19 USD 100,88 CHF 102,78

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 23.10.17. :: 119.2094 rsd

DUNAV OSIGURANJE, Beograd

Uopšteno o osiguravajućem društvu

Sedište društva: Beograd
Osnovano: 1963 god.
Call centar: 0800-386-286
E-mail: kontaktcentar@dunav.com
Ukratko o društvu: Kompanija Dunav osiguranje je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji. Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda). Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti. Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija Dunav osiguranje najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija Dunav osiguranje sinonim za osiguranje u Srbiji. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku. Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije - brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

Zašto pokloniti poverenje Kompaniji Dunav osiguranje?

Zato što...
...ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja
...zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
...ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
...je osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama
...ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta
...u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
...pokriva teritoriju cele Srbije razgranatom mrežom svojih poslovnica
...spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
...je stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju

Danas je to moderna kompanija, lider na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 29 glavnih filijala i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kuća.
Dokumenta