EUR 123,95 USD 114,65 CHF 115,50

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 29.03.17. :: 123.9777 rsd

Belibor

1 m = jednomesečni belibor
3 m = tromesečni belibor
6 m = šestomesečni belibor

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na Panelu banka, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke međusobno nude pozajmice u dinarima.

Banke u Srbiji BELIBOR najčešće koriste kao osnovnu cenu novca kod kreditiranja u dinarima, na šta dodaju profitnu maržu. Promenom BELIBORA menja se i kamatna stopa, pa je time rizik promene kamatne stope prebačen sa banke na dužnika.